2Kor 3,18"Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, 
ugyanazon ábrázatra elváltozunk, 
dicsőségről dicsőségre, 
úgy mint az Úrnak Lelkétől."