"Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén,  ugyanazon ábrázatra elváltozunk,  dicsőségről dicsőségre...

2Kor 3,18"Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, 
ugyanazon ábrázatra elváltozunk, 
dicsőségről dicsőségre, 
úgy mint az Úrnak Lelkétől."

Sárospatak, református temető.

VadgesztenyeSárospatak, református temető.